LIÊN HỆ

Công Ty TNHH SX KD DV Vũ Nam Hải.
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 16A5, KCN Trà Nóc, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ
Tel: 071.3841319 – 3841523 – 3743877     
Fax: 071.3743877
Email: vunamhaistell@vunamhai.com
Website: www.vunamhai.com