Công ty TNHH SX KD DV Vũ Nam Hải
Địa chỉ:
Tên Công ty: Công Ty TNHH SX KD DV Vũ Nam Hải.
Địa chỉ: Lô 16A5 đường Trục Chính-16A14a đường số 3, KCN Trà Nóc 1, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ

Điện thoại: 071.3841319 – 3841523 - 3743877
 Fax: 071.3743877
http://www.vunamhai.com