Nhà máy– Cty TNHH chế biến thủy sản Út Xi

Tên Công trình: Nhà máy– Cty TNHH chế biến thủy sản Út Xi

Khẩu độ: 63m x 114m (khung kiểu Tiệp)

Năm thực hiện: 2003

Giá trị HĐ: 1.9 tỉ VNĐ