Công ty cổ phần may Yung - Nam

Công trình công ty may Yung-Nam Bến Tre

- Địa điểm: Bến Tre
- Diện tích: 3000m2
- Năm thi công: 2006