Công trình nhà máy chế biến thuỷ sản Phương Nam
Địa điểm: Sóc Trăng
Diện tích: 3.660m2
Năm thi công: 2000