Xà gồ

Tuỳ theo yêu cầu thiết kế và đặc tính của mổi công trình mà có thể sử dụng xà gồ C hay xà gồ Z với những thông số về độ dày, chiều cao, chiều dài,…khác nhau.

 

 Xà gồ hình C

 
  Xà gồ hình Z