Kho 3000 cảng Cần Thơ

Tên Công trình: kho 3000 cảng Cần Thơ

Khẩu độ: 31m x 97m (khung kiểu Zamil)

Năm thực hiện: 2005