Kho lạnh Cty TNHH Kim Anh – Sóc Trăng

Tên Công trình: kho lạnh Cty TNHH Kim Anh – Sóc Trăng

Khẩu độ: 43m x 122m x 12.5m khung kiểu Zamil)

Năm thực hiện: 2004