Phụ kiện

Danh sách các phụ kiện:

 
 
 Máng xối hiên Ống xối bằng tole
 
   
 Úp nốc Viền ốp góc ngoài 
   
 Vít-Rivê Cách nhiệt dạng túi khí 
   
  Viền ốp góc ngòai  Lam thông gió 
   
 Cách nhiệt dạng bông thủy tinh