Công trình nhà máy chế biến gỗ Uy Thịnh
Địa điểm: Kiên Giang
Diện tích: 1.701m2
Năm thi công: 2001