Công trình nhà máy chế biến thuỷ hải sản Fimex
Địa điểm: Sóc Trăng
Diện tích: 2.052m2
Năm thi công:2002