Công trình Công ty Cổ phần bao bì Kỳ Nguyên
Địa điểm: Cần Thơ
Diện tích: 3.600m2
Năm thi công: 2004