Công trình Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta
Địa điểm: Sóc Trăng
Diện tích: 2000m2
Năm thi công: 2004