Công trình Công ty Đầu Tư xây dựng An Thịnh Vinatex
Địa điểm: Đồng Nai
Diện tích: 5.443,2m2
Năm thi công: 2006