Công trình nhà máy may Đông Hà
Địa điểm: Quảng Trị
Diện tích: 3.955,2m2
Năm thi công: 2007