Công trình nhà máy chế biến thuỷ sản Hùng Cường
Địa điểm: Vĩnh Long
Diện tích: 10.800m2
Năm thi công: 2007