Công trình xí nghiệp sản xuất Veston Hải Phòng
Địa điểm: Hải Phòng
Diện tích: 6.480m2
Năm thi công: 2007