Công trình kho lạnh Công ty TNHH SX TM DV Thuận An
Địa điểm: Long Xuyên, An Giang
Diện tích: 2.397,6m2
Năm thi công: 2008