How about our website?

How about our website?
Không đẹp lắm
48  53.3%
Tuyệt vời
20  22.2%
Đẹp
10  11.1%
Ấn tượng
7  7.8%

Số người tham gia bình chọn  :  90
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 09 Tháng 12 2017 00:26