Dự án

Các dự án đã triển khai

Tên Công trình: Cty CP SX KD XNK Vĩnh Long

Khẩu độ: 30+6m x 150.4m (khung kiểu Zamil)

Năm thực hiện: 2005

Giá trị HĐ: 6,2 tỉ VNĐ

Tên Công trình: Nhà máy chế biến thức ăn gia súc – Cty TNHH Kim Anh

Khẩu độ: 109m x 100m

Năm thực hiện: 2005

Giá trị HĐ: 6,1 tỉ VNĐ
Tên Công trình: kho lạnh Cty TNHH Kim Anh – Sóc Trăng

Khẩu độ: 43m x 122m x 12.5m khung kiểu Zamil)

Năm thực hiện: 2004

Giá trị HĐ: 2,8 tỉ VNĐ
Tên Công trình: kho 3000 cảng Cần Thơ

Khẩu độ: 31m x 97m (khung kiểu Zamil)

Năm thực hiện: 2005

Giá trị HĐ: 991,285,477 VNĐ
Tên Công trình: Nhà máy– Cty TNHH chế biến thủy sản Út Xi

Khẩu độ: 63m x 114m (khung kiểu Tiệp)

Năm thực hiện: 2003

Giá trị HĐ: 1.9 tỉ VNĐ